.

Blommande Te

Lägg en boll i tekannan eller glaset. Häll 80-90°C vatten över bollen och se blomman långsamt vecklas ut.

Ursäkta olägenheten.

Sök igen